Izpostavljamo

6. redna seja Občinskega sveta z ogledom odlagališča Špaja dolina

Ivančna Gorica, 22.05.2015


V sredo so občinski svetniki pred začetkom 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica ogledali Center za odlaganje odpadkov Špaja dolina. Predstavniki občinskega sveta so se ob srečanju z vodstvom podjetja Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, ki je tudi upravljalec omenjenega odlagališča, seznanili z delovanjem in načrti v prihodnje.
Direktor JKP Grosuplje Stane Stopar se je z veseljem odzval povabilu in ga veseli, da je občinski svet z županom Strnadom na čelu zainteresiran za delovanje odlagališča. Občina Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje so lastniki odlagališča, Javno komunalno podjetje Grosuplje pa je upravljalec. Kot je dejal Stopar, je obisk pravšnja priložnost, da se svetnikom predstavijo vse podrobnosti v zvezi z upravljanjem odlagališča. Tako so si svetniki ogledali prostore sortiranja ločenih zbranih odpadkov, kompostarne in čistilne naprave, do drugega dela odlagališča, kjer je sortirnica odpadkov in samo odlagališče. Odlagališče trenutno obratuje do konca leta 31. 12. 2015, do takrat pa mora JKP Grosuplje pridobiti oziroma dopolniti okoljevarstveno dovoljenje za nadaljevanje odlaganja.
Omembe vredno je tudi to, da se po novem mešani komunalni odpadki ne bodo več odlagali kot sedaj. Vse omenjene odpadke bo potrebno predhodno biološko in mehansko obdelati v Ljubljani, kjer se trenutno prav za ta namen gradi center za mehansko biološko obdelavo. Po obdelavi se bodo odpadki ponovno odpeljali in odložili v Špajo dolino.

Po besedah župana Dušana Strnada obisk občinskih svetnikov v Špaji dolini ni slučajen. Že v naslednjih mesecih čaka občinski svet kar nekaj odločitev v zvezi z odlaganjem odpadkov, odlagališčem in cenami komunalnih storitev. »Jaz sem prepričan, da se bodo naši svetniki lažje in bolj strokovno odločili, če vedo o čem odločajo. Zato smo se tudi odločili za tak obisk, da na licu mesta vidimo, kakšna je usoda odpadkov, ki se zbirajo po gospodinjstvih. V centru za zbiranje odpadkov sem bil že večkrat, tudi kot občan velikokrat pripeljem odpadke tukaj na zbirališče. V preteklosti smo se srečevali s pretiranim smradom in s problemi s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. V zadnjih treh letih smo občine Ivančna Gorica, Grosuplje in Dobrepolje kar precejšnja sredstva vložili, da te pomanjkljivosti odpravimo. Danes lahko ugotavljam, da smradu tu ni več in da je odlagališče zelo lepo urejeno, prav tako nova čistilna naprava zelo dobro deluje. Pravzaprav menim, da tudi s podaljšanjem okoljevarstvenega dovoljenja ne bi smelo biti večjih težav«, je še dodal župan.

Sejo so svetniki nadaljevali v sejni sobi občine Ivančna Gorica. Tudi na tej seji se je nadaljevalo z razstavami naših ustvarjalcev, ki imajo možnost v prostorih sejne sobe na ogled postaviti svoja umetniška dela. Na začetku tokratne seje je bila odprta razstava Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki jo je predstavila njihova predsednica Jožica Lampret.
Na dnevnem redu 6. redne seje je bilo enajst točk. Med pomembnejše lahko izpostavimo sprejem odloka o podelitvi priznanj in nagrad za leto 2015, ki se bodo podelile na prihajajočem se prazniku občine Ivančna Gorica, 29. maja 2015, ob 18. uri, na Krki.

Izpostavimo lahko tudi deveto točko dnevnega reda, kjer so svetniki razpravljali na kakšen način in po kakšnem vrstnem redu se bo uredila problematika urejanja lastništva kategoriziranih cest. Zakonodaja določa, da bi morale biti vse kategorizirane ceste v javnem lastništvu. Pri prenosu zemljišč iz zasebnega v javno lastnino predvsem prihaja do številnih problemov, od previsokih zahtev lastnikih zemljišč do neurejenih razmer v zemljiških knjigah in do problemov geodetov na terenu in seveda pomanjkanja denarja v proračunu občine. Na seji so svetniki sprejeli prednostni vrstni red in druga pravila, ki bo to problematiko urejalo. Ta problematika je zelo aktualna tudi v državi, saj je takih cest po državi za približno 23.000 kilometrov. Župan Dušan Strnad, kot član Državnega sveta, je bil sopredlagatelj in tudi vodil posvet v državnem svetu na temo urejanja lastništva , ki je bilo zelo dobro obiskan in so se ga udeležili vsi, ki na tem področju kaj pomenijo.
Svetniki so na seji prisluhnili tudi poročilom o delu Glasbene šole Grosuplje, Mestne knjižnice Grosuplje in Vrtca Ivančna Gorica za preteklo leto. Prav slednje je bilo še posebej zanimivo v navezavi s problematiko prevelikega vpisa v ivanške vrtce tudi za tekoče leto.

Fotogalerija >>To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki